Představení mé diplomové práce

25. července 2016 v 22:00 | David |  Zajímavosti
Jak jsem sliboval již několikrát, stejně jako u bakalářské práce (BP) přicházím i s představením mé diplomové práce (DP). U BP jsem představení rozdělil na dva články, u DP jsem se rozhodl shrnout vše podstatné do jediného článku. V případě zájmu rád poskytnu plnou verzi.


1.) ZÁKLADNÍ INFORMACE


V této části uvedu úplně ty nejzákladnější informace týkající se mé DP. Pokud vás zajímá více, určitě pokračujte ve čtení následující části článku.

NÁZEV DP
Zvýšení stability jízdního řádu pomocí částečného zdvoukolejnění tratě Blažovice - Přerov

ANOTACE
V práci bude provedena analýza stávající dopravní infrastruktury a technologie provozu na trati Blažovice - Přerov. Na základě analýzy budou vytipována místa pro zdvoukolejnění tratě. Přínosy dvoukolejných vložek pro stávající jízdní řád budou prověřeny vhodnými metodami (simulačními a matematickými).

KLÍČOVÁ SLOVA
Stabilita, jízdní řád, železnice, OpenTrack, Blažovice, Přerov


2.) STRUČNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH KAPITOL


V této části článku provedu stručný přehled jednotlivých kapitol DP. Pokud by vám následující stručný výtah nestačil, nebojte se mně napsat o plný text DP (více informací ve čtvrté části tohoto článku).

ÚVOD
Problematika této tratě je velice aktuální. Nejvíce se o ní hovoří v souvislosti s vybudováním jedné z prvních vysokorychlostních tratí v ČR. Současný stav na trati je nevyhovující: dochází ke "zbytečným" křižováním vlaků, nedostatečná kapacita tratě pro osobní regionální dopravu, snížení konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové dopravě atd. Cílem DP bylo provést analýzu stávající infrastruktury a rozsahu dopravního provozu, na základě analýzy vytvořit návrhová opatření pro zvýšení stability jízdního řádu a ta následně vyhodnotit vhodnými simulačními a matematickými metodami.

1 ANALÝZA STAVU INFRASTRUKTURY A ROZSAHU DOPRAVNÍHO PROVOZU
První kapitola se zabývá obecnou charakteristikou tratě, popisem stanic a zastávek, traťových poměrů, rozsahu dopravy, přepravních proudů atd. Na základě analýzy je provedeno prvotní vytipování slabých míst na dopravní infrastruktuře a v provozu. Součástí této kapitoly je i představení simulačního softwaru OpenTrack, nad kterým jsem ve škole strávil desítky hodin.

Mapa zkoumaného úseku Blažovice - Přerov.

2 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ STABILITY JÍZDNÍHO ŘÁDU
Ve druhé kapitole jsou vyhodnoceny prvotní simulace a prostřednictvím analytické metody je hledán tzv. omezující úsek. Na základě výsledků jsou navržena opatření v oblastech stavebně-rekonstrukčních, provozně-organizačních, zabezpečovacího zařízení a vozového parku. Co se týče stavebně-rekonstrukčních návrhů, navrhl jsem zdvoukolejnit dva úseky: Blažovice - Komořany u Vyškova a Nezamyslice - Kojetín.

Simulační software OpenTrack, ve kterém jsem strávil desítky hodin. Nejdříve jsem musel vytvořit infrastrukturu (stanice, zastávky a vše kolem toho), následně vložit vlaky a jejich jízdní řády. Teprve poté jsem mohl provádět simulace. Simuloval jsem provoz bez zpoždění nebo situace, kdy jsem určitým vlakům v určitých stanicích přiřadil určité zpoždění a zjišťoval dopady (zpožďování ostatních vlaků, přeložená křižování, výstupní zpoždění atd.).

3 VYHODNOCENÍ NÁVRHU
V poslední kapitole jsou vyhodnoceny navržené opatření ve výše zmíněných oblastech. Cílem je zjistit, zda opravdu navržená opatření pomáhají ke zvýšení stability jízdního řádu. Potvrdilo se, že ano, byť ne ve všech nastalých situacích. V této kapitole je navíc provedeno ekonomické zhodnocení některých nákladů ze stavebně-rekonstrukčních opatření. Výsledná částka byla překvapivě hodně vysoká, ale ne nereálná.

ZÁVĚR
Závěrem nutno podotknout, že došlo ke splnění cílů vytyčených v úvodu. Navržené úpravy skutečně přispívají ke zvýšení stability jízdního řádu. Míra přínosnosti návrhů je odvislá od každé nastalé situace zvlášť (velikost vstupního zpoždění, situace na trati atd.), tzn. v některých případech je vysoká, v jiných nízká nebo žádná. Aby bylo možno pokrýt všechny nastalé situace, resp. aby v každém případě došlo k vyšší stabilizaci provozu, musela by se zdvoukolejnit celá zkoumaná trať, což by si však vyžádalo významné investiční náklady.

3.) POSUDKY, PRŮBĚH OBHAJOBY U STÁTNIC


Než jsem svou DP obhajoval u státnic, dostal jsem dva posudky, jeden od svého vedoucího, druhý od oponenta. Vedoucí ohodnotil DP výborně (1), neměl připomínky ani otázky. Oponent hodnotil práci stupněm velmi dobře (2), měl tři otázky a dvě připomínky. Co se týče připomínek, tak první hovořila o tom, že jsem postupoval odlišně od aktuálních metodik SŽDC, což ale prý nemělo vliv na hodnocení práce. Také mi byla vyčtena nízká spolupráce se SŽDC, přitom jsme se s vedoucím (a ten se SŽDC) shodli na tom, že nebylo potřeba užší spolupráce se SŽDC. Co se týče otázek, nebylo to nic hrozného, odpovídal jsem na ně v rámci obhajoby DP u státnic.

Jak probíhala obhajoba u státnic před komisí, o tom jsem již psal v článku Státnice 2016: den D. Mohu to rozšířit o to, že jeden člen komise mi vyčítal, že jsem nezmínil projekt vytvořený na této škole týkající se stejné tratě. Šlo mu o to, abych se o tom zmínil, nic víc. Přitom šlo o podstatně jiný projekt, pracoval s variantou nové vysokorychlostní tratě, s čímž jsem rozhodně pracovat nemohl (díky jasně zadané DP). Taková zmínka by tedy byla zcestná, nepodstatná. Vedoucí práce se mnou souhlasil (měl být komisi, nakonec nebyl, což byla škoda právě kvůli této připomínce). Jiný člen komise mi zase vytknul, že jsem se na to mohl dívat z jiného úhlu pohledu a podle toho navrhovat opatření (vysvětloval konkrétně jak). Tohle určitě zcestné nebylo, ale kdybych to udělal takto, zase by mi bylo někým jiným vyčteno, že jsem to neudělal tak, jak jsem to ve skutečnosti udělal. A abych vyhověl všem, musel by být rozsah práce min. dvojnásobný. :-D Celkově to ale nebylo tak drsné jako u BP. Dosvědčují to mj. obdržené známky: za BP jsem dostal 3, za DP 2.

4.) OSTATNÍ INFORMACE, PLNÝ TEXT DP


Odkaz na ostatní informace, posudky a plný text DP je zde. Pokud jste studenty UPCE, k plnému textu práce se dostanete pouhým přihlášením do IS STAG. Ostatním (veřejnosti) není práce přístupná. V případě, že nejste studenty UPCE a máte o plný text práce zájem, využijte mého kontaktního formuláře. Abych věděl, komu práci posílám, budu rád, když se ve své žádosti stručně představíte (např. pokud jste studenti, kde a co studujete atd.) a uvedete důvod, proč chcete DP poslat. Obratem vám na uvedený e-mail pošlu plný text mé DP.

---

P. S. A co vy? Psali jste někdy bakalářskou či diplomovou práci? Jaké jste měli téma? Jak vám to šlo, bavilo vás to? Jak jste dopadli s posudky a obhajobou u státnic? Na tyto otázky můžete odpovědět v komentářích, navíc můžete doplnit jakýkoliv poznatek k tématu, který vás zrovna napadne. Pokud jste ke své závěrečné práci sepsali článek podobný mému, určitě můžete přidat odkaz, rád si takový článek přečtu. Předem děkuji za vaše případné ohlasy, mějte se pěkně a užívejte léta. :-)

---

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY


 


Komentáře

1 Já | 26. července 2016 v 17:32 | Reagovat

Mě by zajímalo, jestli se chystáš do zaměstnání. A v čem budeš zřejmě pracovat (obor, zaměření).

2 David David | E-mail | Web | 28. července 2016 v 20:19 | Reagovat

[1]: Od 1. 8. začínám pracovat u SŽDC jako signalista, postupně bych se měl vypracovat na výpravčího. Až splním 5letý úvazek, budu přemýšlet, co dál (láká mě minimálně jedna vysokoškolská pozice). ;-)

3 Já | 9. srpna 2016 v 13:44 | Reagovat

Tak hodně štěstí :)

4 David David | E-mail | Web | 9. srpna 2016 v 20:47 | Reagovat

[3]: Díky. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama